Nyheter & eventer

Del 2: Jack Helgesen Family Collection


Jack Helgesen Family Collection / Arkitektoner åpner på Haugar Vestfold Kunstmuseum

 


Jack Helgesen Family Collection er et samarbeid mellom kunstsamleren Jack Helgesen og kunstinstitusjonene Vestfossen Kunstlaboratorium, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Vigeland-museet. De tre institusjonene har kuratert utstillinger på bakgrunn av Helgesens samling. Vestfossen Kunstlaboratorium åpnet første del av prosjektet lørdag 5. mai. 16. mai åpner andre del av prosjektet på Haugar Vestfold Kunstmuseum, hvor Tone Lyngstad Nyaas har kuratert utstillingen Arkitektoner. 31. mai åpner utstillingen Litt av en samling på Vigeland-museet. Det er også laget en utstillingsbok til prosjektet, med tekster fra de respektive kuratorene, samt intervju med samleren selv.
                                       
Tematikken i utstillingen Arkitektoner er inspirert av en gruppe skulpturer som ble utført av Kasimir Malevich i 1920-årene. Intensjonen er å fylle Malevich abstrakte modeller med et fornyet innhold ved å presentere tre internasjonalt profilerte kunstnere som på ulike måter arbeider med temaer knyttet til forholdet mellom menneske og arkitektur.
 
KNUT ÅSDAM (F. 1968) er en av Norges mest fremtredende kunstnere med et stort internasjonalt nedslagsfelt. Han har blant annet stilt ut på Venezia-biennalen, MoMA i New York og på Tate Modern i London. Åsdams installasjoner, filmer og fotografier tar pulsen på samtiden ved å sette søkelyset på globalisering, migrasjon og ulike ungdomskulturer. Han er spesielt opptatt av hvordan individet blir formet av sine urbane omgivelser, et tema som han også utforsker i en teoretisk/filosofisk sammenheng.
 
Knut Åsdam har fått en fremtrende plass på utstillingen. I tillegg til en rekke eldre og kjente arbeider i Helgesens samling vises også en ny stor installasjon som blir satt opp  i Haugars borggård.

http://www.knutasdam.net/
 
DIANA AL-HADID (f. 1981) er fra Syria, men bor i New York. Hun arbeider med monumentale skulpturer som tar opp i seg arkitektoniske referanser, science fiction og astronomi.  Det fragmentariske utrykket spiller på sivilisasjonens undergang og gjenreisning, samt på dialogen mellom østlige og vestlige kulturtradisjoner.

http://www.dianaalhadid.com/
http://www.marianneboeskygallery.com/artists/diana-al-hadid/
 
DOMINIK  LEJMAN (f. 1969) er en av Polens mest anerkjente kunstnere. Han arbeider med videomalerier og monumentale projeksjoner på bygninger i det offentlige rom. Lejman er spesielt opptatt av historisk ladede steder  og forholdet mellom rom, kropp og arkitektur.
 
Andre utvalg fra Helgesens samling skal samtidig vises hos Haugars samarbeidspartnere Vestfossen Kunstlaboratorium og Vigelandmuseet i Oslo. Kurator for ARKITEKTONER er Tone Lyngstad Nyaas, som også har bidratt med en tekst til den felles publiserte katalogen.  
Utstillingen åpnes onsdag 16. mai kl. 19.00 av kurator på Vestfossen, Mari Sundet. Dette er samtidig siste anledning til å se Bjarne Melgaards Venezia-installasjon BATON SINISTER.
 
http://www.dominiklejman.com/
 
 
Arkitektoner er åpen fra 16. mai - 30. sep 2012

For mer informasjon om utstillingen Arkitektoner se Haugar Vestfold Kunstmuseumshjemmeside