Nyheter & eventer

Samtidkunst til elever i videregående skole!

I 2013 avgjorde Buskerud fylkeskommune at de skulle bruke en del av spillemidlene de mottar fra Norsk Tippings overskudd til utviklingen av den kulturelle skolesekken for elever i videregående opplæring. Vestfossen Kunstlaboratorium har blitt invitert til å utvikle formidlingsprosjekter med samtidskunsten som utgangspunkt og vi kan med glede si at den første modulen skal gjennomføres til høsten. Dette er kun første skritt i utviklingen av et tilbud som skal favne vidt og som skal bringe kunst til ungdommer, og ungdommer til Vestfossen Kunstlaboratorium.

 

Vi gleder oss!

 

1 C9T5397