Nyheter & eventer

Sesongåpning Lørdag 10. mai!

 

Vestfossen Kunstlaboratorium ønsker velkommen til en ny sesong som åpner dørene lørdag 10. mai, kl. 1330. Årets program består av tre utstillinger som presenteres i hovedbygningen, utstillingshallen og Galleri Star.

 

Utstillingen åpnes av Knut Olav Åmås, statssekretær i Kulturdepartementet.

 

Åpningstider i sesongen / Etter åpningen 10. mai er vi åpne hver dag i perioden 11. mai - 5. oktober, kl. 11 - 18.

 

Velkommen!

 

Hovedbygningen / Back to Basics

 

Årets sesongutstilling har fått navnet Back to Basics og er en bevegelse inn i kjernen av Kunstlaboratoriets mandat som kunstinstitusjon – som forvalter av møtet mellom samtidskunsten og dens publikum.

 

I Back to Basics tar vi utgangspunkt i påstanden at kunst ikke først og fremst er materielle ting, men heller steder der virkeligheten undersøkes. For å finne ut hvordan disse 'kunststedene' fungerer, retter Back to Basics søkelyset på de ulike aktørene som befolker dem, og fyller dem med mening: kunstneren, kunstarbeideren og publikummet.

 

Det er kunstneren som danner det sentrale omdreiningspunktet innenfor hvert sted, da han eller hun ikke bare undersøker virkeligheten, men også skaper en ny form på bakgrunn av undersøkelsesprosessen. Undersøkelsen er slik sett kunstens modus operandi og danner alle kunstverks minste felles multiplum. Hva som undersøkes og hvilke virkemidler som benyttes, er forankret i valg hos den individuelle kunstneren og kunstverket, som fysisk gjenstand, er et materielt bevis på at en undersøkelse har funnet sted.

 

For å belyse denne prosessen har vi derfor i år invitert sju kunstnere til å lage separatutstillinger som vil presenteres i bygningen simultant. De inviterte kunstnerne er:

 

Anders Eiebakke (1970/NO)
Britta Thie (1985/DE)
Sandra Mujinga (1989/NO)
Sissel Blystad (1944/NO)
Tiril Hasselknippe (1984/NO)
Lars Paalgard (1955/NO)
Bjørn Ransve (1944/NO).

 

Kurator Mari F. Sundet introduserer kunstnerne og det overordnede prosjektet i en gruppeutstilling i bygningens første etasje. Det er også laget en bok til prosjektet som følger utstillingens struktur og som er et resultat av et samarbeid mellom kunstnerne, kurator og fotograf og designer Nina Ansten.

 

Back to Basics åpner dørene for publikum 10. mai 2014. I det øyeblikket publikum beveger seg inn i utstillingene er kuratoren ikke lenger alene om å mene noe om prosjektene som fyller den gamle fabrikken. Kunstnerne er heller ikke lenger alene om å definerer kunstverkenes innhold. Det er også i dette øyeblikket kunststedets potensial som en arena for meningsproduksjon fullbyrdes. Slik kunstnerne og kurator har fått hvert sitt rom i Back to Basics, tildeles også publikum sitt: Inforeaktoren. Inforeaktoren er en informasjonssentral der kunstnerne og kuratoren gir publikum tilleggsinformasjon om tanke- og arbeidsprosessene, og om selve utstillingen og bokproduksjonen. I tillegg vil Inforeaktoren også være et sted der publikum kan reagere på de enkelte kunstnernes prosjekter og Back to Basics som helhet. En datamaskin står tilgjengelig for skriftlige tilbakemeldinger – ytringer som vil publiseres på websiden under utstillingsperioden. I tillegg til skriftlige tilbakemeldinger får publikum også muligheten til å reagere visuelt på utstillingene, og resultatene vil presenteres i en større formidlingsutstilling i 2015. Inforeaktoren er slik sett rommet som både oppsummerer og begynner Back to Basics som kunststed; som er et sted der mening blir til.

 

Utstillingshallen / Jørgen Dobloug

 

I 2013 presenterte Vestfossen Kunstlaboratorium utstillingen Jørgen Dobloug: Punktum. Punktum. Komma, strek – å male er en lystig lek på Galleri Star. Med utgangspunkt i denne utstillingen av Dobloug (1945/NO) søkte vi Stiftelsen Fritt Ord og Kulturrådet om midler til å lage en bok over Doblougs kunstnerskap, som vi med glede kan fortelle ble innvilget. Bokprosjektet førte videre til at vi utvidet arbeidet med Doblougs kunstnerskap. Resultatet er en stor retrospektiv utstilling som åpner dørene 10. mai og som er en del av utstillingsprogrammet i 2014. Utstillingen vi finne sted i utstillingshallen som ligger i den nye etasjen.

 

Galleri Star / Carin Ellberg

 

Galleri Star er Vestfossen Kunstlaboratoriums prosjektgalleri hvor vi hvert år presenterer separatutstillinger av internasjonalt etablerte kunstnere.

 

I 2014 inntar den svenske kunstneren Carin Ellberg (1959/ SE) Galleri Star. Carin Ellbergs billedspråk utgjør en fantasiverden der betrakteren føres gjennom ulike sfærer forbundet i en vev av fine linjer. Disse linjene hentes fra hverdagslivet og i arbeidene hennes gjøres relativt konvensjonelle gjenstander om til kunstneriske virkemidler. I Följeslager (2012) er det nylonstrømpebukser som danner utgangspunktet for et system av linjer som vekker assosiasjoner til både drømmefangere, spindelvev og lysekroner. Sammen med et knippe andre gjenstander er utstillingen en gylden mulighet til å gi publikum en liten smakebit av Ellbergs rike og meget interessante kunstnerskap.

 

Velkommen!

  

tittel2small