Nyheter & eventer

Direktør Morten Viskum presenterer VKL og årets utstillinger - påminnelse

Vi minner om arrangementene hos oss 11.5 (kl.12-13:30) og 12.5 (kl.18:00-20:00) hvor Direktør Morten Viskum vil presentere Vestfossen Kunstlaboratorium. Han vil trekke linjene tilbake til oppstarten i 2003 og fram til årets tre utstillinger. I tillegg vil han skissere planene for fremtiden.

 

Til slutt inviterer vi alle på en gratis omvisning.

 

Velkommen!