Nyheter & eventer

20. mai Resonans

Øvre Eiker kulturskole og Vestfossen Kunstlaboratorium inviterer til Resonans – en tverrfaglig samtidskunstproduksjon utviklet med utgangspunkt i gamle Vestfos Cellulosefabrikk, bygningen som i dag huser Vestfossen Kunstlaboratorium.

 

Praktisk:

Produksjonen gjennomføres på Vestfossen Kunstlaboratorium lørdag 20. Mai, kl.12.

Gratis og åpent for alle.

Café Celloluse er åpent fra kl 11.

 

Om produksjonen:

Øvre Eiker kulturskole har ønsket å sette improvisasjon og samtidskunst på agendaen. Det overordnede målet skal være å gi elevene en opplevelse av og innblikk i samtidsuttrykket slik det eksisterer innenfor og på tvers av de respektive kunstartene. Kulturskolen ønsker å utfordre elevene, og lærerne, til å eksperimentere med de kunstneriske virkemidlene og skape et klima der utforsking og lek er sentrale elementer.

 

I 2016 fikk kunstner og lærer i visuell kunst, Eva Beate Laugerud, i oppdrag å utvikle et prosjekt med disse parameterne i mente. Med VKL som nabo og arkitektonisk bauta i nærområdet ønsket Laugerud å bruke bygningen som utgangspunkt for prosjektet. Som lærer på en kulturskole med flere kunstneriske disipliner representert var tverrfaglighet et viktig premiss for prosjektet. Musikerne Kjell Tore Innervik og Guy Wood ble hentet inn som veiledere. Første skritt var å lede lærerne igjennom en prosess der både bygget og dere egne instrumenter skulle utforskes. Oppgaven var å oppleve den gamle fabrikken; ta og føle, høre, lukte, bevege seg igjennom bygningens 2500 kvadratmeter. I neste runde var det elevenes tur. I respons på opplevelsene produserte elever og lærere så sitt eget uttrykk. Musikerne skapte lydbilder basert på improvisasjon og klangsystemer. Danserne utviklet en koreografi basert på bevegelse i bygningen, helt spesifikt med utgangspunkt i branntrappa som strekker seg som en ryggrad igjennom bygningens fire etasjer. De visuelle kunstnerne laget en lydcollage av bygget, som introduserer og avslutter produksjonen.

 

Som en forlengelse av lydcollagen vil elevene tolke produksjonens lydlige og visuelle uttrykk simultant under gjennomføringen den 20.mai.

 

Info:

Prosjektet er initiert av Øver Eiker kulturskole v/ rektor Åsmund Tvinnereim

Ide av Eva Beate Laugerud.

Utviklet av Eva Beate Laugerud fra visuell kunst, Marte Blom Onshuus Sommerfeldt fra dans, Mari Sundsaasen Innervik, Emir Mujkic og Eli Molaug Odland fra musikk.

Produksjonen utøves av elever og lærere fra Øvre Eiker kulturskole innenfor følgende disipliner: dans, visuell kunst, musikk: sang, klarinett, piano, lur, fløyte, gitar, grovmessing, slagverk, fiolin, trompet.