Formidling

Skoler / DKS

 

På Vestfossen Kunstlaboratorium tar vi hvert år imot skoleklasser gjennom den kulturelle skolesekken i Øvre Eiker kommune. Tilbudet har primært vært rettet mot barne- og ungdomstrinnet. Fra og med 2014, på bakgrunn av bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune, vil tilbudet også utvides til elever i videregående opplæring, i hele fylket. Utstillingene på VKL skifter hver sesong, og kunsten elevene får se vil derfor variere fra år til år.

 

For barne- og ungdomstrinnet i Øvre Eiker kommune er det Kulturskolen i Øvre Eiker som fordeler klassene på de ulike kulturinstitusjonene i kommunen. For videregående skoler bestiller skolene opplegget gjennom DKS sentralt i fylkeskommunen.

 

Hvis du er lærer og ønsker at klassen din skal få oppleve Vestfossen Kunstlaboratorium gjennom DKS ber vi lærere i grunnskolen i Øvre Eiker ta kontakt med HildeGlesne (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) på Øvre Eiker kulturskole. Er du lærer i videregående skole i Buskerud tar du kontakt med Jørgen Greiner (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) i Buskerud fylkeskommune.

 

Hvis du er lærer i en skole som ikke ligger under Øvre Eiker kommune, eller den videregående opplæringen i Buskerud fylkeskommune tar du kontakt med Vestfossen Kunstlaboratorium direkte (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).

 

Hver vår inviterer vi også til lærerdag der alle lærerne som kommer med klasser får en innføring i årets utstilling og i opplegget. 

 

 

INTRODUKSJON TIL ÅRETS DKS:

Opplegget starter med en kort dialogbasert omvisning av 3-5 utvalgte verker. Målet er å motivere
elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet og
kunstneriske uttrykk.

Elevene får deretter tid til å utforske utstillingen på egenhånd, og skal da utføre en praktisk
oppgave med utgangspunkt i kunstverkene.

Vi tror at møtet med samtidskunsten, og å ta denne som utgangspunkt for elevenes egne kreative
arbeider, vil kunne bidra til høynet refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen
kreativ utfoldelse.

Avslutningsvis vil vi i plenum se på resultatene av elevenes arbeider.
 

 

OPPGAVE FOR UNGDOMSSKOLE OG VGO

Årets oppgave har vi valgt å kalle «Velg noe! Gjør noe! Si noe!» og baserer seg på et kunstprosjekt utført ved Östergötlands Lensmuseum i samarbeid med Norrköpings Kunstmuseum.

Som verktøy for oppgaven skal elevene bruke mobilkameraene sine. Elevene skal velge et av verkene i utstillingen og ta utgangspunkt i dette for sitt bilde.

Elevene står fritt til å velge hvordan de gjør dette, men et av verkene skal være representert i bildet.

For å gjøre bildet til sitt eget må de gjøre noe med det. Dette kan gjøres i det bildet tas eller i redigeringsprogram i etterkant.

Ved å gjøre noe med bildet vil det også tilføres et nytt budskap. Hva vil elevene si om sin samtid? Hva er de opptatt av? Hva bryr de seg om? Er det noe som er urettferdig i verden, eller en melding/oppfordring de vil dele med verden? Se på deler av utstillingen – hva sier kunsten om vår samtid? Tar de opp viktige temaer?

Elevene skal også gi sitt bilde en tittel, og bildet skal lastes opp på egen Facebook-side tilknyttet opplegget og gjennomgås i plenum.

 

 

OPPGAVE FOR GRUNNSKOLEN

Årets oppgave har vi valgt å kalle «Velg noe! Gjør noe! Si noe!» og baserer seg på et kunstprosjekt utført ved Östergötlands Lensmuseum i samarbeid med Norrköpings Kunstmuseum.

Elevene bruker tegning som redskap.

Elevene skal velge et av verkene i samlingen og ta utgangspunkt i dette for sitt bilde. De står fritt til å velge om de vil gjengi detaljer eller hele verket, samt om de vil kopiere eller endre for eksempel farger o.l.

De skal også tilføre et element til bildet sitt som ikke finnes i det originale verket og på denne måten tilføre verket ny betydning.

Hva vil elevene si om sin samtid? Hva er de opptatt av? Hva bryr de seg om? Er det noe som er urettferdig i verden, eller en melding/oppfordring de vil dele med verden? Se på deler av utstillingen – hva sier kunsten om vår samtid? Tar de opp viktige temaer?

Tegningene henges opp på vegg og gjennomgås i plenum.

 

 

Kontakt oss på email (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) for detaljert beskrivelse av gjennomføring og for å planlegge et besøk for din klasse.

 

DKS 2018 2

 

DKS 2018 3 

 

DKS 2018 4

 

DKS 2018 5