About KUNSTLAB 2.0

Digitalisering og publikumsutvikling

Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL) ønsker å bruke digitalisering og ny teknologi til å utvikle nye produkter og nye måter å vise VKLs utstillinger på, for å nå et større publikum.

VKL har startet et pilotprosjekt, kalt KUNSTLAB 2.0, som skal undersøke hvilke muligheter som ligger i digitalisering og bruken av ny teknologi i kunstfeltet, og teste ut noen foreløpige løsninger for publikum. I 2020 tester vi ut blant annet disse tilbudene for publikum:

- I VKLs foajé kan man via skjerm besøke virtuelle interaktive versjoner av utvalgte utstillinger. Sammen med ekstra formidlingsmateriale, tilgjengelig her, får man en unik mulighet til å oppleve og fordype seg i tidligere utstillinger, verk og kunstnerskap. Dette tilbudet er gratis og kan benyttes uten å løse billett.

- I løpet av 2020-sesongen vil publikum kunne oppsøke det som vil være starten på en «virtuell skulpturpark» i Vestfossen. Utenfor Kunstlaboratoriet vil man, via en APP som tar i bruk teknologien for utvidet virkelighet (AR), kunne se en skulptur, som er innkjøpt til VKLs samling av samtidskunst, plassert virtuelt i det fysiske miljøet, med tilhørende formidlingsma- teriale som publikum kan fordype seg i. 

Klikk her for å se 3D-visning av utstillinger fra Vestfossen Kunstlaboratorium på nett