3D exhibitions

2020

Vestfossen Kunstlaboratorium 2020


Klikk her for 3D-visning av utstillingen

Main Building:
OPEN (rather than closed)

Project Space:
The Factory – an exhibition about Vestfos Cellulosefabrik

2018

Vestfossen Kunstlaboratorium 2018


Klikk her for 3D-visning av utstillingen

I Hovedbygningen:
CONTEMPORARY CHAOS

I Utstillingshallen:
TRUCKENE SUSER FREM OG TILBAKE
/// Arena Vestfossen

I Galleri Star:
NOE MAA GAA I STYKKER
/// Bjarne Melgaard / Sverre Bjertnes