Gjesteatelier

Om Gjesteatelieret

VKL Gjesteatelier

 

VKLs Gjesteatelier er et tilbud til profesjonelle kunstnere som ønsker å oppholde seg og arbeide i Vestfossen for en begrenset periode. Gjesteatelieret er lokalisert i Arena Vestfossen, et atelierfellesskap i den gamle fabrikkbygningen som også huser VKL. Et av formålene med tilbudet er å bidra til kunstfaglig utveksling både lokalt og internasjonalt.

 

VKL Gjesteatelier er i kontinuerlig utvikling. Fra 2015 til 2017 ble atelieret lånt ut i fem uker av gangen til en rekke kunstnere i VKLs sesonger. I 2017 ble også en intervjuserie gjennomført som kan leses på VKLs websider. I 2018 gjestet to italienske kunstnere og en kunstner fra Singapore atelieret, mens de arbeidet med stedsspesifikke verk til hovedutstillingen Contemporary Chaos det året. Likeledes, året etter, var fire afrikanske kunstnere innom atelieret og utarbeidet stedsspesifikke verk til 2019-sesongens hovedutstilling: Kubatana.

 

I perioden 2018 til 2020 har Vestfossen Kunstlaboratorium vært tildelt Sparebankstiftelsen DNBs Kunstgave. Gaven har blant annet gått til oppussing av gjesteatelieret, innkjøp av verk og til å realisere samarbeid mellom VKL og kunstnere om nyproduksjon. Resultatene av disse prosjektene presenteres som årets hovedutstilling: Til deg. I dette prosjektet har kunstnere blitt invitert til å komme til Vestfossen og bruke gjesteatelieret i arbeidet med nyproduksjon og i forbindelse med utstillingen, og for en periode være en del av kunstmiljøet i Vestfossen. Da prosjektet først ble utsatt på grunn av pandemien, for så å bli fremskyndet et år, vil flere av kunstnerne få tilbud om atelierplass i Vestfossen også i etterkant av prosjektet.

 

Fra Sparebankstiftelsen om Kunstgaven:
«Kunstgaven gis til en kunstinstitusjon over en treårsperiode til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling. Kunstgave-prosjektene skal formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden. Kunstgaven ble opprettet i 2011. Første mottaker var Henie Onstad Kunstsenter. I perioden 2015 til 2017 ble midlene gitt til Punkt Ø. Fra 2017 ble det mulig for alle kunstinstitusjoner å søke om Kunstgaven.»

 

 

 

 

 

gokzgyjblg9rpfuavqzm 2