Gjesteatelier

Om Gjesteatelieret

 

VKL Gjesteatelier

 

VKLs Gjesteatelier er et tilbud til profesjonelle kunstnere som ønsker å oppholde seg og arbeide i Vestfossen for en begrenset periode. Gjesteatelieret er lokalisert i Arena Vestfossen, et atelierfellesskap i den gamle fabrikkbygningen som også huser VKL. Et av formålene med tilbudet er å bidra til kunstfaglig utveksling både lokalt og internasjonalt.

 

VKL Gjesteatelier er i kontinuerlig utvikling. Tidligere har atelieret blitt lånt ut til en rekke kunstnere som har jobbet med selvstendige prosjekter, eller verk til sesongens utstillinger på Kunstlaboratoriet. I 2017 ble en intervjuserie gjennomført som kan leses på VKLs websider. Internasjonale kunstnere fra blant annet Italia, Singapore og Afrika har gjestet atelieret mens de utarbeidet stedsspesifikke verk til hovedutstillingene i 2018 og 2019. I perioden 2018 til 2020 har Vestfossen Kunstlaboratorium vært tildelt Sparebankstiftelsen DNBs Kunstgave. Gaven har blant annet gått til oppussing av gjesteatelieret, innkjøp av verk og samarbeid med kunstnere tilknyttet gjesteatelieret i denne perioden. Prosjektet resulterte i utstillingen Til Deg i 2021. Det har lagt grunnlaget for videre samarbeid mellom VKL og produserende kunstnere som for en periode blir en del av kunstmiljøet her.

 

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for «Kunstgaven» som blant annet har gått til utviklingen av dette gjesteatelieret.

 

For tiden er det kun inviterte kunstnere som får opphold på gjesteatelieret.

   

 

gokzgyjblg9rpfuavqzm 2