VKL GJESTEATELIER

Elin Glærum Haugland

VKLs gjesteatelier er et tilbud til profesjonelle kunstnere som ønsker å oppholde seg og arbeide i Vestfossen for en begrenset periode. Gjesteatelieret er lokalisert i Arena Vestfossen, et atelierfellesskap i bygningen som huser VKL. Et av formålene med tilbudet er å bidra til kunstfaglig utveksling både lokalt og internasjonalt. Kunstneren Elin Glærum Haugland gjestet atelieret i april 2016.

 

Elin Glærum Haugland, f. 1988, fra Bærum. Har bachelorgrad i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim. Arbeider med diverse medier, i hovedsak maleri og video.

 

 

Foto: Elin Glærum Haugland

 

Vinteren 2015-16 dro Elin på kunstekspedisjon til Amazonas i Peru, Påskeøya, Tahiti, Samoa og New Zealand. Hun ville lære å male med naturlige fargepigmenter fra regnskogen og oppleve jungel- og Stillehavskultur.

Etter hjemkomsten arbeidet hun en måned i Vestfossens gjesteatelier. Der startet hun bearbeidingen av inntrykk og utforsket montering av maleriene som ble produsert på reisen.

 

 

Foto: Elin Glærum Haugland 

 

Foto: Elin Glærum Haugland

 

Foto: Elin Glærum Haugland

 

Foto: Elin Glærum Haugland

 

Foto: Elin Glærum Haugland

 

Prosessen kan følges på:

Instagram: primusprimus

https://primusprimus.squarespace.com/