Utstillinger

Utstillingshallen

ARKEOLOGI OG ANARKI

 

En utstilling om Eikers maktsentrum i jernalderen 

 

Til tross for at det har blitt gjort spektakulære arkeologiske funn i Øvre Eiker opp gjennom århundrene, er dette første gang arkeologiske funn herfra og deres historie blir stilt ut i den kommunen som funnene er gjort i. Fiskumøksa, Hoenskatten og Solbergvasen er eksempler på arkeologiske funn som er viden kjent og har vært utstilt på store museer i utlandet. Men ikke i Øvre Eiker, der de ble funnet. 
 
Tema for denne utstillingen er den eldste historien til Sem gård, en gård som i middelalderen ble adelig setegård og sentrum for et len som omfatter flere av dagens kommuner i regionen. De nye funnene tyder på at Sems status som maktsentrum for et større omland strekker seg lengre tilbake enn til dansketiden (1380–1814).
 
Gjenstandene i denne utstillingen er alle funnet med metalldetektor.
Utstillingen har blitt til som et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Veien kulturminnepark og Øvre Eiker kommune. 

_ _ _
 
Utstillingen åpner 6. mai. Mer informasjon kommer snart. 

Foto: Nils Anderssen