Utstillinger

Galleri Star

NØSTETANGEN GLASSVERK (1741–1777)

Ved munningen av Vestfosselva

 

 

Galleri Star har helt siden første utstilling vist ny og eldre billedkunst. I vårt jubileumsår har vi valgt en annen kunstart som ble produsert for ca. 250 år siden få kilometer fra Vestfossen Kunstlaboratorium. Kurator for utstillingen er Randi Gaustad.

 

Nøstetangen glassverk produserte glass som fikk en kulturhistorisk betydning som fortsatt fascinerer besøkende til museer i flere land. Glassene som først vises hos oss i denne utstillingen, skal deretter til Nøstetangensenteret i Hokksund. Glassene kommer fra en rekke forskjellige private samlinger i Norge og noe fra Danmark. En del er kjøpt inn på auksjoner. Galleri Star er første stopp for denne utstillingen før den havner der den hører hjemme – tilbake i Hokksund.

 

Vi er stolte over å feire vårt 20-årsjubileum med glass som stjernen. Glassutstillingen bringer oss nærmere visjonen vi hadde med etableringen av VKL i 2003: å finne fram til skjæringspunkter mellom samtidskunst og stedets historie og identitet. 

  

_ _ _

 

Nøstetangen – et industrieventyr på Hokksund


Hvordan kan det ha seg at det på 1700-tallet ble laget glass av europeisk kvalitet på et lite sted som Hokksund? Det var aldri blitt laget glass i Norge tidligere.

Årsaken var at kong Christian 6. og hans rådgivere i København var brennende opptatt av å utnytte alle slags naturressurser i det fjell- og skogrike Norge. Derfor ble Det norske Kompani opprettet i 1739. Oppdraget var å utrede hvordan Norges naturressurser kunne utnyttes på best mulig måte.

Glass i alle former var på 16- og 1700-tallet blitt mer og mer ettertraktet i Europa. I Danmark var det forbud mot å anlegge glassverk, fordi det gikk for hardt ut over skogen. På Hokksund fantes det som skulle til for å lage glass: brensel, sand og vannkraft, dessuten en elv hvor man kunne frakte produktene ut til kundene.


Eksperter ble tilkalt fra Tyskland, og etter noen år med prøving og feiling, var glass-eventyret i gang på Nøstetangen. Det ble begynnelsen på en blomstrende industri i Norge. I løpet av noen år ble det etablert flere glassverk, men bare på Nøstetangen og i Hurdal ble det laget finere drikkeglass. De andre glassverkene konsentrerte seg om flasker og vindusglass.

Major Casper Hermann von Storm ble ansatt som direktør i 1753. Hans mål var å gjøre Danmark-Norge selvforsynt med alt nødvendig glass. Glassarbeiderne på Nøstetangen kom i hovedsak fra Tyskland, men von Storm sendte en industrispion til England som både klarte å skaffe en dyktig glassblåser, og å lure til seg oppskriften på engelsk blykrystall.

I 1755 ankom en eminent glassgravør til Nøstetangen. Heinrich Gottlieb Köhler hadde vært kongelig hoffgravør i København i 10 år. Foruten å utstyre pokaler og vinglass med vakre graveringer, tegnet han de tre fantastiske lysekronene til Kongsberg kirke.

 

Eventyret i Hokksund fikk kort varighet. Helt fra begynnelsen hadde det vært konkurranse med Kongsberggruvene om trevirke. For å avlaste driften på Nøstetangen, ble det i 1769 reist en ny hvittglass-hytte ved siden av den store kronglass-hytten i Hurdal. I 1770 begynte man en gradvis avvikling av Nøstetangen. De fleste glassverksarbeiderne ble overført til Hurdal og med dem den vanlige produksjonen av hvittglass. Bare luksusvarene, spesialbestillingene som skulle dekoreres, ble igjen på Nøstetangen. Av prislistene går det fram at begge glassverkene i mange år produserte de gamle Nøstetangen-modellene. Det betyr at det er svært vanskelig å bestemme om et glass er laget på Nøstetangen eller i Hurdal. 

 

I 1777 ble Nøstetangen nedlagt for godt. 

 

_ _ _

 

Takk til Stiftelsen Nøstetangensenteret, Randi Gaustad, Ingeborg Korvald, Inge Solheim, Terje Olsen, Øystein Alexander Sølvesen-Myhre, Preben Holter Ellingsen og Håvard Lind.

En spesiell takk til Sparebanken Øst.

Foto: @kroghphoto