Utstillinger

Prosjektrommet

UNG I FABRIKKEN
Møt ungdom fra papirproduksjonen 

 

«Den første ferie 4 arbeidsdager var her ved bedriften aaret 1918»

 

årets historiske utstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium løfter vi fram fortellinger om de unge arbeiderne på Vestfos Cellulosefabrik. 

 

Hvordan var livet for en 16-åring som var med på å produsere papir? Hvor lange var arbeidsdagene, og ikke minst nattskiftene? Fantes det noe som het fritid?

 

Hovedkilden til vår kunnskap er fremdeles det historiske arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik som er plassert i Vestfoldarkivet. Historien til arkivet selv er også interessant, preget av dårlige boforhold og omsorgssvikt i en mørk periode. Da fabrikken ble lagt ned på 70-tallet, ble arkivet plassert i en ubebodd gård fra 1700-tallet, Sagfogdgården. Rundt ti år etter ble protokoller og papirbunker flyttet til kjelleren i Øvre Eiker rådhus. Her lå de helt til 2018. Arkivverket og Buskerud fylkeskommune bevilget penger til bevaring. Materialet som fylte 180 hyllemeter, er nå søkbart på Arkivportalen og tilgjengelig for publikum på lesesalen hos Vestfoldarkivet (Hinderveien 10 i Sandefjord).

 

I utstillingene på Vestfossen Kunstlaboratorium kommer arkivets liv til syne gjennom en stor variasjon av dokumenter: fotografier, lønningslister, stillingsbeskrivelser, oppsigelser, jubileer, ulykker. I tillegg til forskning i arkivmaterialet henter vi også kunnskap gjennom intervjuer med tidligere fabrikkansatte.

 

Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune og lages i samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium og Eiker Arkiv.

 

– 

Simen Simensen (19.02.1916 – 11.02.2002)
Simensen vokste opp i et av de eldste husene på Haugen, rett ved papirfabrikken. Han begynte å jobbe der som 16-åring i 1932 og var ansatt ved Vestfos Cellulosefabrik frem til nedleggelsen i 1970. Deretter var han ved Mjøndalen Cellulose til den stoppet i 1976. Simensen var aktiv i foreningslivet, særlig i Vestfossen IF og Vestfossen Mannskor, og ble æresmedlem begge steder.

 

Foto nedenfor: 

Simen Simensen i Milorg (den offisielt sanksjonerte militære motstandsorganisasjonen i Norge under den andre verdenskrigen).

 

 

3 Prosjektrommet VKL2022