Utstillinger

Prosjektrommet

Folk i arbeid
En utstilling om arbeidsliv på Vestfos Cellulosefabrik

 

Vi følger opp suksessen fra i fjor og lager en ny historisk utstilling ved Vestfossen Kunstlaboratorium i 2021.

 

Ønsket er det samme som sist, å bringe fram noe av livet som utfoldet seg mellom veggene den gang huset rommet en fabrikk.

 

Utstillingen i 2021 skal handle om arbeidsfolk og arbeidsforhold på fabrikken. Vi ser nærmere på hvem som jobbet her, hvilke arbeidsoppgaver de hadde, hva de tjente og hvor lange arbeidsdagene var. Fantes det typisk manns- og kvinnearbeid? Hva med barnearbeid? Vi ser på sikkerhet, bedriftshelse, ulykker og skader. Samt fagforeninger, fritid og kulturliv.
Fjorårets utstilling, Fabrikken: en utstilling om Vestfos Cellulosefabrik, ble laget som en del av Vestfoldarkivets prosjekt med å ordne arkivet etter den gamle fabrikken. Hovedkilden til vår kunnskap er fremdeles det historiske arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik.

 

Arkivet selv har en interessant historie, preget av dårlige boforhold og omsorgssvikt en mørk periode. Da fabrikken ble lagt ned på 70-tallet, ble arkivet plassert i den ubebodde Sagfogdgården. Rundt ti år etter ble papirbunkene reddet ut og flyttet til kjelleren på Øvre Eiker rådhus. Der lå arkivet urørt til 2018 da Arkivverket og Buskerud fylkeskommune bevilget penger til bevaring i et sikkert magasin. Arkivet på 180 hyllemeter har nå en fast, trygg plass ved Vestfoldarkivet, er søkbart på Arkivportalen og tilgjengelig for publikum på lesesalen.

 

I utstillingene på Vestfossen Kunstlaboratorium kommer arkivets liv til syne ved å løfte fram mennesker og hendelser fra dokumentene: fotografier, lønningslister, stillingsbeskrivelser, oppsigelser, jubileer, ulykker. I tillegg til arkivmaterialet vil vi også bruke intervjuer med tidligere fabrikkansatte.

 

Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune og lages i samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium og Eiker Arkiv.

 

Vestfoldarkivet