Utstillinger

Prosjektrommet


For fjerde år på rad viser vi en historisk arkivutstilling dedikert Vestfos Cellulosefabrik og den spennende historien som gjenspeiles i våre røffe lokaler.
 

 

FABRIKKEN – EN FORTELLING I TRE AKTER

 

Prosjektrommet er den gamle fabrikkens stemme.


Her følger vi sporene som sitter i kunstlaboratoriets vegger, her viser vi åpninger til historien om det å produsere papir i Vestfossen. Denne gangen er fortellingene hentet fra både Vestfoldarkivet og en helt spesiell teaterforestilling.

1 Arbeidet
 
Ved Vestfosselva og Holmefoss lå forholdene godt til rette for å etablere en virksomhet som Vestfos Cellulosefabrik. Det skjedde i mars 1886, og de neste 84 årene var flere hundre mennesker i arbeid med å produsere papir i bygningene som nå rommer Vestfossen Kunstlaboratorium.


I en orientering fra 1962 står det at «fabrikken beskjeftiger for tiden ca 400 mannlige og kvinnelige medarbeidere». Av disse var noen på jobb i skogen med felling og bearbeiding av tømmer til tremasse, selve råvaren for papirproduksjon, andre arbeidet ved maskinene som formet massen til papir. Siste del av prosessen var sortering og klargjøring av papiret for salg. Papir i mange varianter – for avistrykk, boktrykk, skriving og tegning. I tillegg kom det tynne innpakningspapiret tissue. Papiret ble eksportert til store deler av verden, administrasjon av dette var blant kontorpersonalets mange oppgaver.  

2 Avslutningen
Etterspørselen etter papir fra Vestfos Cellulosefabrik sank fra begynnelsen av 1960-tallet. Grunnen var tøff konkurranse fra liknende fabrikker i andre land. Krav om rensing av utslipp til vassdraget var også dyrt å følge opp på en forsvarlig måte. Økonomien ble dramatisk dårligere og fabrikken ble erklært konkurs i desember 1970, som den første av de større treforedlingsbedriftene i Drammens-distriktet.     

 

3 Svartkatten

Nedleggelsen ble førstesidetema i landets aviser. De oppsagte arbeiderne fikk oppmerksomhet og sympati fra mange kanter, ikke minst fra en gruppe politisk engasjerte skuespillere ved Nationaltheatret. I regi av Det oppsøkende teater, en helt ny etablering, satte de opp stykket Svartkatten. Handling var hentet fra fabrikknedleggelsen i Vestfossen. Svartkatten ble også navnet på en plateutgivelse – til sammen en politisk produksjon med spark både mot fabrikkledelsen og kapitalmakt generelt.

 

_ _ _

 

Prosjektet er støttet av Øvre Eiker kommune og Viken fylkeskommune og lages i samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium og Eiker Arkiv.

 

Vestfoldarkivet

 

Foto: Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek