Galleri Star

Bernd og Hilla Becher

Vestfossen Kunstlaboratorium har i 2012 gleden av å ønske publikum velkommen til utstillingen BERND OG HILLA BECHER / DEN FOTOGRAFISKE HUKOMMELSEN, på Galleri Star. Utstillingen viser arbeider av de tyske fotografene Bernd og Hilla Becher.

 

Ekteparet Becher har siden 1950 tallet vært innflytelsesrike figurer i utviklingen av en ny tilnærming til fotografiet. Bernd og Hilla Becher erstattet en humanistisk trend som frem til da hadde vært rådende med en systematisk og usentimental innfallsvinkel til motivet, en tilnærming som er tydelig i deres "dokumentering" av industrielle strukturer rundt omkring Europa og USA. I Den fotografiske hukommelsen lar vi Bernd og Hilla Bechers fotografier møte arkivmateriale fra Vestfossen, da spesielt fotografier av bygninger som har tilhørt Vestfos Cellulosefabrikk som var i drift fra 1884 til 1972. Bygningen som huser Vestfossen Kunstlaboratorium i dag er en del av dette anlegget. I utstillingen ønsker vi derfor, med Bernd og Hilla Becher som forbilder, å undersøke hvordan fotografiet kan hjelpe oss for å vekke til live hukommelsen om Vestfossen, som en del av en industriell revolusjon, der kunsten i dag har tatt dets sted.

 

Kurator Mari F. Sundet