Galleri Star

Kjartan Slettemark

Vestfossen Kunstlaboratorium har i 2011 gleden av å presentere utstillingen KJARTAN SLETTEMARK – OM VERDEN GJENNOM KUNST på Galleri Star. Slettemark var en viktig kunstner i norsk kontekst og selv om han bodde hele sitt voksne liv i Sverige, fra 1959 og frem til hans død i 2008, kan han sees som en av de kunstnerne som brakte 1960 og 1970 tallets kunstneriske idealer inn i det norske, og skandinaviske, kunstlivet. Slettemark begynte som en relativt tradisjonell maler før han etter hvert begynte å eksperimentere med et mangfold av materialer og teknikker. Inkorporeringen av «uedle» gjenstander og avstøpninger i plast gav arbeidene hans et særegent preg, ofte på kant med tidens rådende idealer. Ikke minst kommenterte han situasjoner som berørte ham i et direkte og personlig formspråk, noe arbeidene ved denne utstillingen er eksempler på.

 

Utstillingen på Galleri Star tar for seg et lite utsnitt av Slettemarks kunstnerskap, da spesielt arbeider laget på 1960 og 1970 tallet. Bakgrunnen for valg av verk har vært dobbelt: både å presentere denne allsidige kunstneren for Kunstlaboratoriets publikum, så vel som å introdusere publikum for et utdrag av den norske kunstdebatten slik den artet seg på 1960 og 1970 tallet. Utstillingen vil bestå av originalarbeider, så vel som foto, film og arkivmateriale, med formålet å kontekstualisere Slettemark innenfor rammene av den kunstneriske perioden han både var en del av og med på å utvikle.

 

Kurator Mari F. Sundet