Galleri Star

Sally Mann

Tradisjonen tro presenterer Vestfossen Kunstlaboratorium igjen en separatutstilling med en internasjonalt anerkjent kunstner på Galleri Star. I år er kunstneren den amerikanske fotografen Sally Mann. Utstillingen representerer et tverrsnitt av hennes tidlige produksjon. Den gir også mulighet til å stifte bekjentskap med fotografiet som kunstnerisk uttrykksform og ulike problemstillinger som preger resepsjonen av dette mediet fra dets opprinnelse og frem til i dag.

 

Sally Mann har i løpet av de siste to tiårene gjort seg bemerket som en fotograf med en særegen innfallsvinkel til det fotografiske mediet. Møtet mellom motiv og teknikk har fremprovosert sterke reaksjoner hos publikum, reaksjoner som ofte har overskygget muligheten til å oppleve arbeidene på deres egne premisser. Om en slik situasjon noen gang har eksistert som mulighet. Hennes fotografier har blitt beskyldt for å inneha, om ikke pornografiske, så i alle fall erotiske undertoner, et poeng som fremkommer i overskriften til en artikkel i Drammens Tidende så sent som i januar i år, "Sally Mann stiller ut nakenbilder av barn i Vestfossen[... ]" Drammens tidendes lesning ligner mange av omtalene av Manns arbeider fra slutten av 1980 tallet og frem til i dag og det kan virke som om denne innfallsvinkelen trekkes frem hver gang fotografiene stilles ut i ulike deler av verden. Arbeidene stiller spørsmål, som en kritiker bemerket i 1992, til hvilke etiske grenser som burde trekkes mellom kunst og liv og mellom det private og hva som kan gjøres offentlig. Hovedargumentet i kritikken er knyttet til påstanden om at det finnes områder kunsten burde styre unna og til en frykt for at Manns fotografier besitter muligheten til å vekke sovende monstre. 

Kurator: Mari F. Sundet

 

Velkommen!