Galleri Star

THOMAS HOUSEAGO

THOMAS HOUSEAGO

Tegninger og skulpturer, presentert av Morten Viskum

 
Thomas Houseago (f. 1972) er en britisk skulptør som er kjent for sine refleksjoner over menneskekroppen. Hans skulpturer er ofte monumentale og spekket med referanser til kunst- og kulturhistorien. På tross av deres ofte massive fremtoning fremstår de likevel skjøre, nesten sårbare der de ruver over betrakteren. Mye av denne sårbarheten fremkalles av materialene Houseago jobber med, som gips, strie, tre og tørket leire. Selv i skulpturene der han jobber med massive materialer som bronse, stål og betong, bevarer han likevel noe av sårbarheten i uttrykket. Kunnskapen han har om materialene, gjør han i stand til å overføre kvaliteter fra et material til et annet, fra små formater til store, fra sårbarhet til monumentalitet og tilbake igjen. Bak denne kunnskapen ligger det mange års studier og grundig forskning på materialenes iboende kvaliteter. I møte med menneskekroppen og dette motivets historie fungerer Houseagos materialer som katalysator for nye fortellinger, fortellinger som vi kan ane den spede begynnelsen av i flere av arbeidene som presenteres her.
 
På Galleri Star i 2017 har vi fått muligheten til å låne inn et knippe av Houseagos tidlige tegninger og skulpturer, produsert i perioden 1996–2001. Både tegningene og skulpturene forteller oss noe om kunstnerens arbeidsprosess – den nærgående tilnærmingen i både øye og hånden, og hvordan han lar materialet danne utgangspunktet for en analyse av motivet. Houseago sier selv at han liker en skulptur man kan bevege seg rundt for over tid å oppdage skulpturens latente handling. Denne innstillingen er tydelig også i Houseagos små arbeider der hver side av skulpturen, eller tegningen, er utformet med et formål.
 
To sculpt a figure. Is it an attempt to record appearance? Within the architecture of a figure I have found sensations, memories and emotions set open. My figures and my studio are, perhaps, an attempt at distillation, at finding a distance from which I am able to study life. Thomas Houseago, Amsterdam, august 1996