Galleri Star

Peder Balke

Siden Galleri Star åpnet dørene i 2005 har vi vist separatutstillinger med internasjonalt etablerte samtidskunstnere som Joseph Beuys (2005), Louise Bourgeois (2006), Luc Tuymans (2008), Sally Mann (2010), Bernd og Hilla Becher (2012) og Rose Wylie (2015). I 2019 brøt vi imidlertid med denne tradisjonen og viste for første gang eldre, norsk kunst i vårt stjernegalleri – malerier av Frits Thaulow. Denne sesongen går vi igjen tilbake til 1800-tallet og stiller ut malerier av Peder Balke, en annen bauta i norsk landskapsmaleri. Disse gamle mesterne er ikke lenger aktive, men har satt ettertrykkelige spor i den norske kunsthistorien som dagens samtidskunstnere bygger videre på.

 

Peder Andersen Balke (1804–1887) ble født på Helgøya i Ringsaker, og startet tidlig i sin morfars fotspor som dekormaler på landsbygda. I årene 1829 til 1833 var han elev av C.J. Fahlcrantz ved kunstakademiet i Stockholm, og i 1836 dro han på sitt første av flere besøk til maleren J.C. Dahl i Dresden, reiser som senere skulle få stor betydning for hans kunstnerskap. Balkes erfaring som dekormaler preget utviklingen av den særegne teknikken han i ettertid er mest kjent for. Med kost og svamp malte han de karakteristiske raske, flytende strøkene av mørke fargetoner over lys undermaling. Dette gir et frapperende, nesten ekspressivt uttrykk i hans skildringer av naturfenomener. I 1860-årene nådde kunstneren sitt høydepunkt med dramatiske, visjonære skildringer av den nordnorske naturen.

 

I 2015 arrangerte The National Gallery i London en stor separatutstilling med malerier av Balke. I omtalen skriver museet at kunstneren er blant de mest banebrytende skandinaviske malerne fra 1800-tallet, men til tross for skjønnheten og ekspressiviteten i hans kystmotiver, er det få i dag som kjenner hans navn. Landskapsmaleren var en tidlig modernist, og i ettertid kan man forstå at hans samtid ikke var klar for å anerkjenne den spesielle maleteknikken og begrensede fargeskalaen som særlig preget kunstnerens senere sjø- og kystmotiver. I dag ser vi imidlertid at Balke er i ferd med å oppnå et europeisk gjennombrudd, nærmere 140 år etter sin død. Også her hjemme merkes en fornyet interesse for hans kunstnerskap, og vi gleder oss over å kunne gi publikum en smakebit av kunstnerens storslagne landskapsskildringer.