Hovedbygningen

Skrik. En utstilling om frykt

Vestfossen Kunstlaboratorium hadde i 2011 gleden av å ønske publikum velkommen til SKRIK EN UTSTILLING OM FRYKT. Formålet med utstillingen var å undersøke fryktens implikasjoner som drivkraft i samfunnet, og som motiv og forestilling i kunsten. 

Hvordan utfordrer forestillinger om frykt vår forståelse av kunstneren og kunstens rolle i samfunnet i dag, med utgangspunkt i idéer knyttet til den historiske avantgarden, hvor kunstnerisk praksis tradisjonelt tolkes som en kritisk posisjon med evne til å reflektere, kommentere og, i siste instans, forandre verden vi lever? Kan kunst påvirke samfunnets komplekse oppbygning eller er kunst i dag kun et instrument på lik linje med andre, ofte negativt ladede kommunikasjonsstrategier?

 

Spørsmålene over danner grunnlaget for årets utstilling, hvor kurator Göran Green inviterer kunstnere fra Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederland og England til å bidra i diskusjonen om kunstens funksjon i møte med samfunnets økende fokus på indre og ytre trusler, reelle eller som et produkt av massesuggesjon. Utstillingen ønsker med dette og åpne opp en diskusjon om fryktens implikasjoner hvor publikum inviteres til å delta med egne erfaringer og forestillinger knyttet til temaet.

 

 

Kurator: Göran Green

(7.5 – 2.10. 2011)