Hovedbygningen

Nachspiel / Vorspiel

Nachspiel! Vorspiel var en gruppeutstilling hvor Kunstlaboratoriet presenterte verker av de ti siste festspillkunstnerne fra Festspillene i Bergen. Disse ti kunstnerne inviterte igjen med seg ti kunstnerne de har tro på. Utstillingens baserte seg på en tredelt oppbygning. På den ene siden, basert på et ønske om å presenterer et utdrag fra ti viktige, norske kunstnerskap for et publikum på Østlandet. På den andre siden, å undersøke hvor disse kunstnerskapene befinner seg i dag og på den tredje, å rette fokuset på nye uttrykk og på hvordan det nyeste av samtidskunsten står i relasjon til en mer etablert sfære i norsk kunstliv.

I tillegg til å fokusere på samtidskunstens tilstand og utvikling, ønsket kuratoren å utdype utstillingens visuelle aspekter ved å trekke inn viktige skribenter og kommentatorer i den norske kunstdebatten og la disse komme til ordet i fremstillingen av utstillingens kunstnere. Ved dette grepet fremstod katalogen ikke bare som et appendiks til utstillingen selv, men også som et selvstendig bidrag til produksjonen av mening i møte mellom publikum, institusjon og kunstverk.

 

Kurator: Kristine Jærn Pilgaard