Hovedbygningen

Every Body Counts

Utdrag fra Styreleder Morten Pettersens katalogtekst:

 

“Ideen bak utstillingen Every Body Counts var å kommunisere to viktige temaer: Menneskekroppen som motiv og spørsmålet om hvem kunsten er til for. Kroppen er et av kunsthistoriens store og radikale temaer. Det blottlegger det tabubelagte, det tar tak i vår selvgodhet, og det avslører maktmisbruk og overgrep. 

Det andre temaet på årets utstilling handler om hvem kunsten snakker til. På Vestfossen bygger vi ideen om at kunst kan oppleves av alle, snakke til alle, og at den på ingen måte behøver å være forbeholdt kunstnere og kunstvitere. Vårt mål om å bringe samtidskunsten ut til folk (og folk inn til samtidskunsten) handler om hvordan vi som kunstinstitusjon fremstår, og hva slags kunst vi viser frem. Her på Vestfossen forsøker vi å fremstå som åpne og uhøytidelige. Kunsten vi viser frem skal være bredt sammensatt. Hos oss skal alle finne noe å bli begeistret av, overrasket over, og kanskje provosert av. På Vestfossen teller alle reaksjoner og alle besøkende like mye”. (s.7)