Hovedbygningen

Tech 4 Change

Tech 4 Change var Vestfossen Kunstlaboratoriums hovedsatsning i 2015. Prosjektet er kuratert av Mari F. Sundet med utgangspunkt i Statoils kunstsamling og alle verkene som presenteres i utstillingen, er i Statoils eie. Møtet med Statoil kunstprogram åpenbarte likevel mer enn en samling, og i arbeidet med utstillingen ble det tydelig at vi måtte gå lengre inn i materien for å finne ut hva kunsten, som er vårt hovedanliggende, betyr i akkurat denne sammenhengen: på veggene i et stort konsern.

 

Statoil har samlet kunst siden 1980-tallet og samlingen de har opparbeidet, er hva vi i dette prosjektet har VALGT å kalle ‘aktiv’. Det vil si at kunsten ikke er kjøpt inn som en ren økonomisk investering og plassert på lager, men som en investering i de ansattes arbeidsmiljø. Den er distribuert i sin helhet på Statoils kontorer rundt omkring i verden, som en del av Statoils personalepolitikk. Siden etableringen av Statoil kunstprogram i 2008 har den erklærte ambisjonen også vært å etablere «et modig, markant, sammenhengende og internasjonalt anerkjent kunstprogram». Statoils kunstsatsning er altså av dobbel art – å være til tjeneste for Statoils ansatte, og til tjeneste for kunsten selv.

 

Som en forlengelse av Statoils todelte ambisjon, er Tech 4 Change også et todelt prosjekt. I den første delen av prosjektperioden har kurator Mari F. Sundet og designer og fotograf Nina Ansten besøkt seks av Statoils kontorbygg – i Oslo, Trondheim, Stavanger, Harstad, Bergen og London – for å dokumentere hvordan kunsten fungerer på arbeidsplassen og hvordan kunstsatsningen har utviklet seg fra de første innkjøpene på 1980-tallet og frem til i dag, samt for å samtale med ansatte om kunstsatsningen som gjøres på deres vegne.

 

Tech(nology) 4(for) Change tar utgangspunkt i antagelsen at Statoil bruker kunsten som en teknologi for å generere tenkning, og dermed også skape grobunn for endring i den enkelte ansatte, som er Statoils viktigste ressurs. Selskapet har altså et instrumentelt FORHOLD TIL sin kunstsamling, noe vi har ønsket å se nærmere på ved å undersøke hvilken kunst Statoil faktisk omgir sine ansatte med. Alle kunstverkene som er lånt inn til utstillingen, er valgt ut fordi de kan leses som forsøk på å reflektere over menneskets forhold TIL teknologi, et forhold kurator Mari F. Sundet oppfatter som et underliggende tema i Statoils samling. Statoil omgir altså sine ansatte med kunst som reflekterer over problemstillinger konsernet konfronteres med i det daglige, og med denne utstillingen vil vi fortsette diskusjonene i samtale med vårt publikum.

Prosjektet følges av en publikasjon, designet av Nina Ansten.

 

Kunstnere –

Nils Aas – Anderson & Low – Maurizio Anzeri – Chan-Hyo Bae – Sammy Baloji – Per Barclay – Bjørn Bjarre – Håkon Bleken – Luiz Braga – Espen Dietrichson – Gardar Eide Einarsson Elmgreen & Dragset – Sam Falls – Kjetil Finne – Amirali Ghasemi – Alexander Gronsky – Rolf D. Groven – Osang Gwon – Hassan Hajjaj – Johanne Marie Hansen-Krone – Karl Erik Harr – Thore Heramb – Ane Mette Hol – Pieter Hugo – Tom Hunter – Adam Jeppesen – Simen Johan – Per Kleiva – Roald Kyllingstad – Päivi Laakso – Bo Christian Larsson – Camilla Løw – Susanna Majuri – Andrea Mastrovito – Mikkel McAlinden – Marius Moe – Richard Mosse – Eline Mugaas – Sohei Nishino – Kjell Erik Killi Olsen – Lage Opedal – Nelli Palomäki – Knut Rose – Tom Sandberg – David Benjamin Sherry – Vibeke Tandberg – Alexander Tokarev – Kjell Torriset – Mette Tronvoll – Per Ung – Frans Widerberg

 

Omslagsfoto, katalog:

Luiz Braga (1956/BR) / Árvore no Tapajós (2007) / Pigment print on cotton photographic paper / 75 x 100 cm / Courtesy of the artist and Galeria Leme, São Paulo, BR / Statoil art collection

 

Installasjonsfoto: Nina Ansten