Hovedbygningen

PLEASE RETURN TO BUSAN PORT

PLEASE RETURN TO BUSAN PORT // Kurator: Jari-Juhani Lager og Sunhee Choi

 

I årets gruppeutstilling har VKL invitert kuratorene Jari-Juhani Lager (FI/DE) og Sunhee Choi (KR) til å utvikle en utstilling med et knippe sørkoreanske billedkunstnere, bosatt både i Sør-Korea, Europa og USA. Lager og Choi har over mange år arbeidet med kunstnere fra Sør-Korea. Selv om det felles opphavsstedet ikke nødvendigvis danner noen fellesnevner for kunstnernes praksis, søker de likevel som mange andre «ekspats», sammen i sosiale og faglige nettverk for utveksling av erfaringer og kontakter. Tiden de har vokst opp i, er også en fellesnevner for disse kunstnerne og som kuratorene selv understreker, er de sønner og døtre av etterkrigs-generasjonen og har selv vært vitner til de enorme sosiopolitiske og kulturelle utviklingene i det moderne sørkoreanske samfunnet fra 1970 og frem til vår egen tid. For å sitere fra kuratorenes egen tekst: «De utgjør en generasjon som vokste opp da modernisering var på det mest dynamiske og vitale. De dro dermed også direkte fordeler av moderne teknologi og alt det innebærer for kulturelle uttrykk. Om de innehar en forståelse av depresjonen rundt Koreakrigen og hvordan utfallet av krigen førte til nasjonens nåværende sosiopolitiske situasjon, har de også vokst opp bevisste på at i hver gren av samfunnet ser mennesker mot framtiden med optimistiske eller euforiske blikk.»

 

Samtlige kunstnere som er representert i denne utstillingen deltar aktivt på den sørkoreanske kunstscenen både hjemme og internasjonalt. Kunstverkene som presenteres, er like varierte som det sørkoreanske samfunnet – et samfunn der tilsynelatende motsetninger som kollektivisme og individualisme er tett sammenslynget. Tittelen Please Return to Busan Port er hentet fra Kim Ayoungs videoverk ved samme navn. Videoverket har i sin tur hentet navnet fra en popsang alle koreanere vil kjenne igjen, på tvers av generasjonene. I videoverket beveger Kim Ayoung seg bakover i tid og forsøker å kaste lys over spesifikke hendelser i koreansk historie, for å redefinere effektene av Koreas rasktvoksende økonomiske utvikling. Ved å fokusere på minimale hendelser i vanlige folks liv, forsøker hun å skrive om samtidens historiske bakteppe og fokusere på de virkelige livene bak de økonomiske suksesshistoriene. Som kunstner tar hun rollen som historieforteller på alvor, og i tittelen understreker hun hvordan kunstverket kan leses som en reise hjem. Å rette skuten hjemover, så å si, kan også sees på som en fellesnevner for alle kunstnerne i denne utstillingen. For Kim Ayoung, som for de andre kunstnerne, har det lange oppholdet i vesten og møtet med vestlige kunst- og kulturbegreper ført dem på en kulturell reise – en reise som nå bringer dem tilbake til deres eget kulturelle utgangspunkt.

 

Deltagende kunstnere:
Anh Sihyung (1967/KR), Bek Hyunjin (1972/KR), Choi Soyoung (1980/KR), Choi Xooang (1975/KR), Choi Yoonsuk (1981/KR), Ji Yeo (1985/KR), Kim Ayoung (1979/KR), Kim Younghun (1964/KR), Kwon Jukhee (1981/KR), Kwon Soonhak (1979/KR), Lee Byungchan (1987/KR), Lee Hyungkoo (1969/KR), Lee Leenam (1969/KR), Lee Seahyun (1967/KR), Lee Yongbaek (1966/KR), Na Hyun (1970/KR), Oh Heinkuhn (1963/KR), Parada-Kim Helena (1982/KR), Shin Meekyung (1967/KR), Stella Sujin (1983/KR), Won Boemsik (1972/KR) og Yu Jinyoung (1977/KR).

 

 

_

Foto: Nina Ansten