Hovedbygningen

ÅPENT (istedenfor stengt)

ÅPENT (istedenfor stengt)

 

Vestfossen Kunstlaboratoriums utstillingsprogram sesongen 2020 reflekterer de omstendighetene som preger både kultursektoren og samfunnet som helhet denne våren. Grunnet restriksjoner iverksatt for å minimere spredningen av koronaviruset (covid-19), har vi sett oss nødt til å avlyse deler av vårt planlagte program, og tenke nytt og alternativt. Tiden vi befinner oss i, er preget av uforutsigbarhet og store endringer både for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Vi tilbringer mye tid i vårt nærmiljø og innenfor husets fire vegger. VKLs utstillings- og formidlingsprogram for 2020 er preget av denne situasjonen og tar på ulike måter utgangspunkt i det nære og lokale.

 

I prosjektrommet vises en arkivutstilling med tittelen FABRIKKEN - en utstilling om Vestfos Cellulosefabrik som tar et historisk tilbakeblikk på fabrikkbygningene som i dag huser VKL. En annen seksjon av denne tidligere cellulosefabrikken blir i dag brukt som lager for flere kunstsamlinger, og vi har nå fått muligheten til å vise en utvalgt del av kunsten som befinner seg lokalt her i Vestfossen. Årets hovedutstilling har vi valgt å kalle ÅPENT (istedenfor stengt) og tar utgangspunkt i VKLs kunstneriske leder Morten Viskums samling som vi håper vil gi publikum en spennende og variert kunstopplevelse. 

 

Helt siden vi åpnet i 2003 har jeg tenkt: Hva gjør vi hvis vi må avlyse en utstilling på kort varsel? Å holde stengt har aldri ligget i Kunstlaboratoriets ånd. Altså har jeg alltid tenkt at vi må holde åpent
istedenfor stengt og derfor alltid hatt en backup i bakhodet. Det skulle en pandemi til for at dette ble en realitet.
- Morten Viskum, kunstnerisk leder

 

2. april i år, etter noen ekstraordinære styremøter, fikk vi godkjennelse av vårt styre til å gjennomføre et alternativt utstillingsprogram enn det som var planlagt. På fire uker har vi derfor laget en ny hovedutstilling og sesongprofil for å kunne ha et fullverdig kunsttilbud til publikum klart til en potensiell sesongåpning 2. mai.

 

I år tenker vi dessuten nytt i forhold til vårt formidlingsprogram som vil inneholde virtuelle presentasjoner av våre utstillinger. Publikum kan dermed, via vår nettside, oppleve våre utstillinger i virtuell form og fordype seg i ekstra formidlingsmateriell hjemme fra sin egen stue.

 

ÅPENT (istedenfor stengt) presenterer hovedsakelig todimensjonale verk av 39 ulike kunstnere, fordelt på hovedbygningens fire etasjer. Samlingen er bygget opp over en periode på mer enn 30 år, fra det første kunstverket ble anskaffet i 1986. Den favner om kunstnerisk variasjon, og kan sees som et vitnesbyrd over en samlers bevegelser på både den nasjonale og internasjonale kunstscenen. Samlingen preges av bredde og mangfold både i motiv, uttrykk og oppbygning. Hva som har avgjort kjøpene, er tilfeldig og preget av skiftende økonomiske forhold, timing, psykologisk tilstand og instinkt, og ethvert kunstverk i samlingen har sin egen historie.

 

I 2013 viste VKL store deler av Viskums samling slik den artet seg på det tidspunktet, i utstillingen En kunstner som samler kunst. Arbeidene som vises i årets hovedutstilling, ble ikke vist den gang og er i stor grad innkjøpt etter 2013. I denne perioden har samlingen utviklet seg med et økt fokus på enkelte kunstnerskap, deriblant Bjarne Melgaard, Fredrik Værslev, Rose Wylie og Jørgen Dobloug. Dette preger også utstillingen ÅPENT (istedenfor stengt), der det gjøres noen dypdykk i utvalgte kunstnerskap. Utstillingen er likevel grunnleggende relasjonell og kontekstuell, da den sammenstiller og legger til rette for dialog mellom en rekke ulike kunstnerskap og uttrykk. Selv om flertallet av de deltakende kunstnerne er del av det etablerte kunstfeltet, er samlingen først og fremst personlig og forholder seg ikke til en konsensusorientert oppfatning av kvalitetskriterier.

 

Unni Askeland, Ari Behn, Joseph Beuys,
Sverre Bjertnæs, Kadar Brock,
Jørgen Dobloug, Ida Ekblad, Carin Ellberg,
Marco Evaristti, Matias Faldbakken,
H.M. Dronning Sonja, Steinar Haga Kristensen,
Ann Cathrin November Høibo, Thomas Kvam,
Line Larsen (The Artist Formerly Known As
Virg), Markus Lüpertz, Mickael Marman,
Paul McCarthy, Bjarne Melgaard,
Agnes Moraux, Edvard Munch, Ulf Nilsen,
Hermann Nitsch, Mathias Ma$Arati Nordby,
Mikael Lo Presti, Pushwagner, Edgar Sarin,
Christoph Schellberg, Will Schneider-White,
Joronn Sitje, Kjartan Slettemark,
Sergei Tcherepnin, Erik Tidemann, Ståle Vold,
Fredrik Værslev, Emily Wardill,
Andy Warhol, Rose Wylie, Øyvind Zahl