Hovedbygningen

TIL DEG (Kunstgaven 2018–2020)

TIL DEG (Kunstgaven 2018–2020)

 

I år er det fjorten samtidskunstnere, fra eller basert i Norge, som fyller de fire etasjene av Vestfossen Kunstlaboratoriums hovedbygning og utgjør utstillingen: Til deg. Utstillingen viser et stort spenn i uttrykksformer, tematikk og materialbruk – fra keramikkskulptur og maleri til dronefilm og interaktive stedsspesifikke installasjoner. Mange av kunstnerne representerer en ung, utforskende og eksperimentell norsk samtidskunstscene slik den fortoner seg i dag. De mer etablerte kunstnerskapene kjennetegnes av at de var, eller fortsatt er, banebrytende innenfor et medium eller i sin samtid. Felles for alle er et samfunnsengasjement, ofte med politiske undertoner, preget av vår tids problemstillinger. Som en del av årets formidlingsprogram viser vi videointervjuer som gir publikum mulighet til å bli bedre kjent med de enkelte kunstnerskapene.

 

Utstillingen viser både nyproduserte og innkjøpte verk som er resultatet av samarbeid Vestfossen Kunstlaboratorium har hatt med ulike kunstnere i perioden 2018-2020. Dette er en del av Kunstgaven – en pengegave tildelt VKL av Sparebankstiftelsen DNB, som VKL ønsker å gi videre til vårt publikum gjennom årets sesongutstilling og videre forvaltning og formidling av denne kunsten. En viktig del av prosjektet, utover innkjøp av kunstverk, er samarbeid med produserende kunstnere gjennom opphold på vårt gjesteatelier i Vestfossen. VKLs hovedutstillinger fyller årlig 2500 kvadratmeter med kunst, noe som naturlig nok har resultert i mange samarbeidsprosjekter med andre institusjoner og kunstsamlinger. Gjesteatelieret og Kunstgaven har vært en spesiell sjanse til å samarbeide tettere og mer omfattende med produserende kunstnere. Disse har blitt invitert til å komme til Vestfossen og bruke gjesteatelieret i arbeidet med nyproduksjon og i forbindelse med utstillingen, og for en periode være en del av det lokale kunstmiljøet. Da prosjektet først ble utsatt grunnet koronapandemien, for så å bli fremskyndet et år, vil en del av kunstnerne få tilbud om atelierplass i Vestfossen også i etterkant av prosjektet. Vi ser derfor frem til videre samarbeid med flere av kunstnerne også etter årets utstilling.

 

Kunsten er kjøpt inn og produsert «til deg» som besøker av Vestfossen Kunstlaboratorium, med gaven vi har fått av Sparebankstiftelsen DNB. Vi håper det er en innholdsrik gave som vi skal gjøre vårt ytterste for å forvalte og formidle videre.

 

Aurora Sander
Anja Carr
Anders Eiebakke
Marianne Heske
Audar Kantun
Bjarne Melgaard / Sverre Bjertnes
Matthew Quentin Midtskau
Maria Pasenau
Aase Texmon Rygh
Kjartan Slettemark
Ahmed Umar
Ane Djuvan Winnje