Hovedbygningen

GIRL MEETS GIRL

GIRL MEETS GIRL 

Kuratorer: Paul Carey-Kent, Jinhee Choi, Sunhee Choi og Jari Lager

 

Utstillingen vises i tidsrommet: 7.5.–25.9.2022 

 

Årets hovedutstilling ved Vestfossen Kunstlaboratorium, Girl Meets Girl, kan sees på som en samtale mellom de unike stemmene til 25 betydelige kunstnere, alle samlet under ett tak. Utgangspunktet for samtalen er kunstnerskapet til britiske Rose Wylie, og utstillingen låner også sin tittel fra et av hennes verk Girl Now meets Girl Then (2019). Her vil du finne en enorm spennvidde i kunstuttrykk – fra Caroline Walkers oppdatering av det klassiske maleriet og en fornyet sammenheng for abstrakt ekspresjonisme i Ina Gerkens arbeider, gjennom Urara Tsuchiyas seksuelt betonede keramikkskulpturer, til Lee Won-Kyoungs dyrelignende vesener i flettet metalltråd. Og da er kunstnere fra bare fire land nevnt – Storbritannia, Tyskland, Japan og Korea – i en utstilling som favner mange nasjonaliteter. Sammen inngår disse stemmene i en dialog om dagens mest aktuelle temaer, og samtidig klarer å kommunisere på tvers av generasjonene – fra Rosie Gibbens til Rose Wylie, den ene født på 90-tallet, den andre nesten 90 år gammel. Det er derfor naturlig at Wylie blir startpunktet for denne samtalen. I løpet av en karriere som har vart i syv tiår, har hennes kunstnerskap på smidig vis tilpasset seg samtiden – lik som Wylies 15 meter lange maleri av en slange som du møter i toppetasjen.

 
En utstilling som utelukkende består av kvinnelige kunstnere, omhandler selvsagt også temaer knyttet til kvinners posisjon i kunstverden, samt den historiske ubalansen i representasjonen av kvinnelige kunstnere. For eksempel, har Rosa Loy en folkloristisk tilnærming til hvordan kvinners rolle i samfunnet kan styrkes, Aurora Reinhard reflekterer over maktforhold i kunstverden og Liane Lang vurderer kvinners plass i historien. Og her igjen er den unike samtalen mellom kunstnerne helt grunnleggende for premisset i utstillingen: en samtale om ideer, levde realiteter og følelser som former verden rundt dem, og dermed også rundt oss. Girl Meets Girl inviterer oss til å vurdere disse kunstnerne som viktige stemmer – historiske så vel som samtidige – og inviterer oss til å bli en del av deres samtale om verden rundt oss.

 

 

Deltakende kunstnere:

Cornelia Baltes

Juliette Mahieux Bartoli

Katherine Bernhardt 

Katherine Bradford

Jenny Brosinski

Emma Cousin 

Ina Gerken 

Rosie Gibbens

Vivian Greven

Wanda Koop

Liane Lang

Corinne von Lebusa

Lee Won-Kyoung

Rosa Loy

Camilla Løw

Annie Morris

Helena Parada Kim 

Martine Poppe 

Johanna Reich

Aurora Reinhard

Saelia Aparicio Torinos

Urara Tsuchiya

Caroline Walker

Rose Wylie

Yu Jinyoung 

_

Installasjonsfoto: Nina Ansten