KUNSTLAB 2.0

KUNSTLAB 2.0

Vestfossen Kunstlaboratorium ønsker gjennom pilotprosjektet KUNSTLAB 2.0 å bruke digitalisering og ny teknologi til å utvikle nye produkter og nye måter å vise VKLs utstillinger på. 

I 2021 tester vi ut blant annet disse tilbudene for publikum:

- I VKLs foajé kan man via skjerm besøke virtuelle interaktive versjoner av utvalgte utstillinger. Sammen med ekstra formidlingsmateriale, tilgjengelig her, får man en unik mulighet til å oppleve og fordype seg i tidligere utstillinger, verk og kunstnerskap. Dette tilbudet er gratis og kan benyttes uten å løse billett. Tilbudet finnes også tilgjengelig på våre nettsider.

- Denne sesongen kan man også oppleve det som er starten på en virtuell skulpturpark i Vestfossen. Utenfor Kunstlaboratoriet vil man, via en APP som bruker utvidet virkelighet (AR), kunne bli kjent med skulpturen Lykketoll, laget av kunstneren Anja Carr. Den fysiske skulpturen er innkjøpt til VKLs samling.

 

Lykketoll 

 

Klikk her for å se 3D-visning av utstillinger fra Vestfossen Kunstlaboratorium på nett